De regulering van online casino’s in Holland is een van de belangrijkste onderwerpen onder spelers en gokkers: sinds juli is de regelgeving van het nieuwe staatsverdrag inzake kansspelen (GlüStV 2021) van kracht. Een centrale toezichthoudende autoriteit in Saksen-Anhalt moet de aanbieders een vergunning verlenen en toezicht houden op de sector. Maar met welke regels komt de nieuwe wet eigenlijk? Moeten online casino’s noodzakelijkerwijs een Duitse vergunning hebben om als gerenommeerd te worden beschouwd? Leidt de veelbesproken kansspelbelasting daadwerkelijk tot lagere uitbetaling ratio’s? En zo ja, welke alternatieven zijn er? Een grote groep klanten eist antwoorden. Wij hebben ons gebogen over de belangrijkste vragen rond de Glü tV. Online Casinos unter dem neuen GluStV 2021 Die Bedeutung fur - Online casino's onder de nieuwe GlüStV 2021: de betekenis voor spelers in Holland

Welke voorschriften zijn volgens de GlüStV van toepassing?

Het nieuwe staatsverdrag inzake kansspelen – ook bekend als het staatsverdrag inzake de nieuwe regulering van kansspelen in Holland of het staatsverdrag inzake de nieuwe regulering van kansspelen in Holland – is het Het resultaat van een jarenlange regulering marathon. Het hoofddoel van de wijziging is klanten naar de Duitse markt te leiden – verzekerd door een aantrekkelijk digitaal spelaanbod. Dit is echter precies wat wordt beperkt door de strenge eisen inzake consumentenbescherming. Hier is een overzicht:

 • Een maandelijkse stortingslimiet van 1.000 euro is van toepassing
 • Een limiet van 1 euro per draai en een verbod op jackpot slots zijn van toepassing
 • Er geldt een verbod op live casinospelen en tafelspelen
 • Een verbod op spelen en live weddenschappen is van toepassing
 • Spelersaccounts zullen worden gekoppeld aan een landelijk ban-bestand
 • Parallelle kansspelen met verschillende aanbieders zijn verboden
 • Reclame is verboden tussen 6.00 en 21.00 uur.

Wat zijn de kritieken op de GlüStV?

De grootste Europese fokvereniging, EGBA (European Gaming and Betting Association), heeft Holland de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeroepen zijn GlüStV te wijzigen. gok sector in moderne en EU-conforme kanalen.. De regulering van de snelgroeiende markt had dus allang moeten plaatsvinden en daarom wordt de GlüStV over het algemeen door de sector toegejuicht. De strenge eisen veroorzaken echter controverse. De wetgevers voeren de beperkingen aan met het oog op een betere bescherming van de consument, maar er is een gebrek aan wetenschappelijke studies. Gok Deskundigen, vertegenwoordigers van de bedrijfstak en economen zijn het er daarentegen over eens dat het kanaliseren van klanten enkel kan slagen indien onlinecasino’s met een vergunning in Holland kunnen concurreren met onlinecasino’s met een vergunning in de EU en op passende wijze reclame mogen maken. De meningen over de nieuwe wetgeving lopen al uiteen bij de maandelijkse Inzetlimiet van 1.000 euro apart: Terwijl de bovengrens nog te hoog is voor politici als Rüdiger Erben (53), woordvoerder binnenlands beleid van de SPD-parlementaire fractie in Saksen-Anhalt, zien verenigingen als de DOCV (Duitse Online Casino Vereniging) en de IBIA (International Betting Integrity Association) een enorme aantasting van de spelervaring. DOCV had ook scherpe kritiek geuit op de Verbod op tafelspelen zoals roulette, baccarat of blackjack gerepeteerd. Uit deze eis blijkt dat er sprake is van een hybride wetgeving, aangezien spelers verwachten dat zowel speelautomaten als tafelspelen via hetzelfde portaal worden aangeboden. Bovendien rijst de vraag of het verbod niet gewoon de land- en staatsgokspelen beschermt, aangezien de federale staten bijzondere concessies mogen verlenen. Hetzelfde geldt voor de zeer populaire maar niettemin verboden live weddenschappen. Volgens de IBIA is er geen bewijs dat live weddenschappen hogere risico’s inhouden dan andere sportweddenschappen. Bovendien biedt het verbod geen bescherming tegen illegale wedstrijdvervalsing, aangezien deze voornamelijk haar oorsprong vindt in Azië. Jörg Wacker, lid van de raad van bestuur van FC Bayern München, had in februari 2020 dezelfde opmerking gemaakt: om tot een succesvolle kanalisatie op de Duitse markt te komen, moet overregulering worden vermeden. In dezelfde geest heeft de Duitse vereniging voor sportweddenschappen (DSWV) onlangs gewaarschuwd voor concurrentievervalsing en kritiek geuit op onopgeloste detailkwesties: er was met name een gebrek aan technische contacten. De kritiek zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat de nieuwe regelgevende autoriteit kan zijn werkzaamheden slechts geleidelijk aan beginnen en zal pas in 2023 volledig operationeel zijn. Tot die tijd is het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Saksen-Anhalt verantwoordelijk.

Overzicht: Kritiek en alternatieven

 • De Deposito limiet van 1.000 euro en de limiet van 1 euro per inzet voor online speelautomaten verminderen het spelplezier en vormen een ernstige inmenging in de speelgewoonten van met name high rollers. Klanten die meer willen inzetten, moeten daarom spelen bij online casino’s zonder stortingslimiet of bij online casino’s zonder inzetlimiet.
 • Het feit dat niet gelijktijdig spelen is toegestaan bij verschillende aanbieders, zijn de keuzemogelijkheden van de klant sterk beperkt zodra een geverifieerde klantenrekening is geopend bij een aanbieder met een vergunning. Om toch verschillende producten van verschillende exploitanten te kunnen uitproberen, moeten spelers overstappen naar online casino’s zonder beperkingen. Het is echter nog steeds moeilijk om parallel te spelen.
 • De Verbod op tafelspelen veroorzaakt veel ongenoegen, omdat spelers verwachten dat zowel online slotmachines als tafelspellen via hetzelfde portaal worden aangeboden. Het nieuwe staatsverdrag lijkt geen rekening te houden met de behoeften van de klanten hier. Om tafelspelen te kunnen blijven spelen, moeten spelers hun toevlucht nemen tot online casino’s zonder Duitse licentie. Het is ook de moeite waard om een kijkje te nemen op onze pagina van alle legale live casino’s.
 • De Verbod op live weddenschappen de aantoonbaar populairste vorm van wedden, ongegrond lijkt: Er is geen bewijs voor een betere bescherming van de spelers, noch dat de regel illegale wedstrijdvervalsing voorkomt. Om toch de spanning van sportuitzendingen te ervaren, moeten gokkers onze top 5 lijst van gerenommeerde online bookmakers bekijken die live weddenschappen aanbieden.
 • Het koppelen van spelersrekeningen aan een landelijk blokkeringsbestand kan Problemen met gegevensbescherming omdat de gegevens van de spelers een jaar lang worden bewaard op een zogenaamde veilige server. De staat krijgt nauwkeurig inzicht in de spelers en concrete inzet. Hier is het de moeite waard te kijken naar de criteria die wij hebben ontwikkeld op het gebied van veiligheid en spelers bescherming.
 • De Beperkingen op het gebied van reclame (verbod tussen 6.00 en 21.00 uur en tijdens rechtstreekse sportuitzendingen) doet vragen rijzen, omdat deskundigen het erover eens zijn dat een succesvolle kanalisatie van klanten naar de gereguleerde markt alleen kan plaatsvinden als de vergunninghoudende aanbieders ook op passende wijze reclame mogen maken voor hun producten. Dus iedereen die meer wil weten over de beste aanbieders buiten de beperkte advertenties moet een kijkje nemen op mijn beste lijst van online echt geld casino’s.

Wat zijn de gevolgen van de belasting op weddenschappen?

Het belastingmodel is een belangrijk twistpunt dat momenteel alle andere kritiek op de GlüStV doet verbleken. De belasting bedraagt 5,3 procent op de inzet voor online slotmachines en online poker. Ondanks aanzienlijke tegenstand van economen en vertegenwoordigers van de industrie, werd het model officieel goedgekeurd. De zogenaamde “Racing and Lotteries Act” van 1922(!) wordt voor dit doel gewijzigd. De ministeries van financiën hopen dat de kansspelbelasting een hoge Belastinginkomsten van meer dan 1,3 miljard euro per jaar. Het feit dat op de gereguleerde gok markten in Europa de bruto inzet – d.w.z. het verschil tussen inzet en uitbetaling – wordt belast en niet de inzet, d.w.z. de bedragen die per spel of per draai worden ingezet, maakt echter furore. Voor speelautomaten betekent dit in gewone taal dat 5,3 procent per euro zal worden afgetrokken. Welke concrete gevolgen dit heeft voor de Voorwaarden van de online casino’s met licentie is onder meer onderzocht door de Ruhr Universiteit Bochum (RUB), waar in maart 2019 een Instituut voor kansspelen en samenleving is opgericht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. De onderzoekers gingen na in hoeverre het belastingmodel verenigbaar is met de leidende beginselen van het Glu tV en in hoeverre het een succesvolle kanalisatie naar de legale markt in gevaar zou kunnen brengen. De resultaten waren alarmerend De belastingdruk zou betekenen dat online casino’s hun uitbetaling ratio’s zouden moeten verlagen om concurrerend te blijven. De Heinrich Heine Universiteit (HHU) in Düsseldorf kwam tot een even ernstige conclusie in een studie in opdracht van het DOCV/DSWV onder leiding van Prof. Dr. Justus Haucap – de belastingmodel brengt het hoogste doel van de GlüStV in gevaarHet succesvol kanaliseren van klanten naar de legale markt. De reden: de kansspelbelasting zou leiden tot een verlaging van de uitbetalingspercentages, wat de aantrekkelijkheid van legale aanbiedingen zou beïnvloeden. Omdat de doelstellingen van de nieuwe wet zouden worden ondermijnd, zou met name de bescherming van kinderen en jongeren hieronder lijden. De kansspelbelasting is in principe geen geschikt middel voor een optimale consumentenbescherming om een optimale consumentenbescherming te waarborgen. Uit een in mei door Goldmedia gehouden enquête onder spelers bleek dat 49 procent van de spelers als gevolg van de belasting op weddenschappen de Duitse markt zou verlaten. Een uittocht is ook te verwachten in de online pokersector, aangezien de Online poker en online slotmachines gelijkstellen werd vanaf het begin bekritiseerd binnen de gemeenschap. De winstmogelijkheden zijn immers beperkter bij poker dan bij de slotmachine. Terwijl je bij een gokautomaat tegen de willekeurige generatoren van een casino speelt en, afhankelijk van het spel, grote winsten kunt behalen, speel je bij poker tegen andere spelers. Volgens het wetsvoorstel wordt bij online poker het geld dat oorspronkelijk aan de tafel is gebracht, als inzet beschouwd. Dus een speler die aan tafel komt met 200 euro heeft in feite slechts 194,7 euro. De belasting van 5,3 procent werkt dus als een extra hark. Bovendien is een pokerspel een gesloten geldcircuit – zodra het spel is begonnen, komt er geen geld meer bij. De onlangs gepresenteerde onderzoeksresultaten en kritiekpunten riepen ook de EGBA op het toneel – de in Brussel gestationeerde brancheorganisatie waarschuwde tegen de invoering en dreigde Holland zelfs met een Klacht bij de EU. Dit laatste werd door secretaris-generaal Maarten Hajer gerechtvaardigd met het argument dat fysieke gokbedrijven door de kansspelbelasting zouden worden bevoordeeld. Alleen al in Beieren, aldus Haijer, zou de belasting ertoe leiden dat de heffingen voor online poker vier tot vijf keer hoger zouden liggen dan in fysieke casino’s. In het geval van online speelautomaten, zei hij, is het contrast nog scherper: hier is de belastingtarieven zouden zelfs 15 keer hoger zijn dan voor speelautomaten in conventionele speelhallen. Volgens de EU-verordening inzake staatssteun mogen echter geen ondernemingen of bedrijfstakken worden bevoordeeld, bijvoorbeeld door middel van belastingtarieven.

Conclusie over het nieuwe staatsverdrag inzake kansspelen

In het nieuwe Staatsverdrag inzake kansspelen komen de volgende aspecten aan bod Een vloek en een zegen op hetzelfde moment Enerzijds hadden online casino’s in Holland al lang gereguleerd en van een vergunning voorzien moeten zijn. De openstelling van de markt biedt enorme mogelijkheden voor economische groei, nieuwe banen en belastinginkomsten. Anderzijds belemmeren de bovengenoemde beperkingen het spelplezier en beperken zij de winstkansen. Daar komt nog bij dat de Belasting op kansspelen waarschijnlijk voor lagere uitbetalingspercentages. Echter, omdat gerenommeerde online casino’s leven van eerlijke kansen, hebben wij al lijsten van de beste online casino’s zonder belasting en de hoogste uitbetalingspercentages voor u samengesteld. Hier is een persoonlijke verklaring van onze hoofdredacteur en casino expert Mark Seibert:

De GlüStV en moderne online casino’s

Hoe is het nieuwe Staatsverdrag inzake kansspelen überhaupt tot stand gekomen? Wat is de geschiedenis van online casino’s in Holland? En welke mijlpalen maakten de triomfantelijke opmars van de industrie mogelijk? In het volgende zullen wij deze ontwikkeling nader bekijken. Ten eerste: Alle virtuele casino’s die via het internet beschikbaar zijn, worden online casino’s genoemd. De spellen worden gespeeld via eindapparatuur zoals Tablets, smartphones, laptops of de klassieke PC.. Het digitale spelaanbod is daarentegen allesbehalve klassiek, omdat de portefeuilles van moderne online casino’s doorgaans veel uitgebreider zijn dan in traditionele casino’s. Naast een bijna gigantische selectie van de meest populaire online fruitautomaten Er zijn verschillende live casino spellen á la roulette, blackjack, baccarat of poker, waar u dankzij de nieuwste technologieën kunt spelen met echte croupiers en dealers. Een absolute topper in dit opzicht zijn de online casino’s zonder 5-seconden regel, die geen verplichte pauzes instellen. De reeds vele malen genoemde uitbetaling ratio’s, ook wel uitbetalingspercentages of RTP (Return to Player) genoemd, zijn in online casino’s met gemiddeld 96 procent beduidend hoger dan in conventionele casino’s. Dit is mogelijk omdat Online casino’s vergeleken met land-based inrichtingen lagere bedrijfskosten hebben. Om dezelfde reden zijn de jackpots en bonusaanbiedingen meestal beter. Een ander bijzonder kenmerk is de verscheidenheid aan betaalmethoden in moderne online casino’s, waarmee Stortingen en opnames de klok rond mogelijk worden gemaakt. Naast beproefde methoden zoals bankoverschrijvingen of creditcardbetalingen, zijn er ook snelle en veilige elektronische betaalmogelijkheden, bijvoorbeeld via Skrill, Neteller, giropay, Trustly of PayPal.

Hoe zijn de eerste online casino’s tot stand gekomen?

Gokken is een van de oudste vrijetijdsbestedingen van de mensheid. Zij genoten een toenemende sociale populariteit in de loop van de mechanisatie en de industrialisatie. De eerste casino in de wereld bij naam genoemd is het Casinó di Venezia – het nu meer dan 400 jaar oude etablissement werd in 1638 in Venetië geopend en wordt nog steeds beschouwd als een vaste pleisterplaats voor gokkers uit de hele wereld. Maar ook Holland heeft een lange geschiedenis op dit gebied: het eerste casino werd in 1720 in Bad Ems geopend, maar gokken gebeurt al sinds 1396 in zogenaamde “casino’s”. gokhuizen, bijvoorbeeld in Frankfurt am Main werden regelmatig gespeeld. In de daaropvolgende eeuwen, tot op de dag van vandaag, werd het gokken steeds meer geïnstitutionaliseerd. Er werden steeds meer casino’s, gokhallen en wedkantoren opgericht. Tussen 1950 en 2000 beleefde het landgebonden gokken een gouden tijdperk: Las Vegas groeide uit tot een cultusplaats voor gokkers en een wereldwijd oriëntatiepunt voor onbegrensde mogelijkheden. Met de Digitalisering van de 21e eeuw de vooruitgang van het gokken bereikte een nieuw hoogtepunt: online gokken kwam op het toneel en opende ongekende mogelijkheden van flexibiliteit voor de spelers. Vanaf dat moment kon er de klok rond worden gegokt – zonder stapels geld op zak en strenge kledingvoorschriften. Een nieuwe industrie, die nu duizenden banen en miljoenen aan belastinginkomsten genereert, begon aan haar zegetocht. De weg hiertoe werd geplaveid door de zgn. Wet op de vrijhandels- en verwerkingszones van 1994waarbij online gokken in Antigua en Barbuda (Caribisch gebied) werd gelegaliseerd. In die tijd verwachtte niemand dat dit ooit een miljardenindustrie zou worden, die vandaag is niet meer weg te denken uit de wereld van het internet. is onmisbaar geworden. Intussen zijn er talloze gerenommeerde aanbieders op het net – van DrückGlück en Wunderino, tot StarGames en LeoVegas, tot 888 en Vulkan Vegas, de verlangens van alle spelers harten worden bediend. Online casino’s bestaan nu al meer dan twintig jaar. De eerste aanbieder überhaupt was Microgaming, die s werelds eerste online casino in 1994 onder de naam The Gaming Club. Vandaag de dag is het Britse bedrijf vooral bekend als de ontwikkelaar van honderden succesvolle videoslots – geen assortiment is groter dan dat van Microgaming! Microgaming had in het begin echter een probleem: het ontbrak aan software voor veilige geldtransacties via internet, en dat is de reden waarom voorlopig niet met echt geld kon worden gespeeld. Om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van geldovermakingen via Internet, deed in 1995 een ander bedrijf zijn intrede: het Ierse bedrijf Cryptologic Ltd. Het bedrijf dat in 2012 werd opgericht door Amaya Gaming (nu The Stars Group) Het bedrijf, dat werd opgekocht door Amaya Gaming, kwam met de juiste software en richtte in 1996 InterCasino op. Dit wordt beschouwd als het eerste online casino voor echt geld ooit. De nieuwe software maakte de markt snel zeer concurrerend. In 1999 waren er al meer dan 700 aanbieders van casino’s met echt geld. Wat was de rol van de Europese Unie? De Hype rond online gokken is niet gestopt sinds het einde van de jaren 1990. Er verschenen steeds meer bedrijven op het toneel, die op dat moment nog volledig ongereguleerd waren. Naast gerenommeerde aanbieders waren er ook zwarte schapen op de markt. Berichten over fraude en manipulatie ontbraken niet. Een juridische mijlpaal die de groei van de markt heeft ondersteund, was een wijziging van de EU-wetgeving in 2004 waarbij de vier fundamentele vrijheden binnen de Europese Unie werden gedefinieerd – waaronder: De Europese vrijheid van dienstverlening die een beslissende invloed had op de ontwikkelingen vanaf dat moment en verdere regelgeving onontbeerlijk maakte. De Europese vrijheid van dienstverlening leidde ertoe dat EU-lidstaten, bijvoorbeeld Holland, aanbieders van online kansspelen moesten toestaan, mits zij een vergunning van een EU-land zou kunnen laten zien. De gemeenschappelijke interne markt mag niet onnodig worden ingeperkt, was het credo uit Brussel. Parallel aan de nieuwe EU-wetgeving waren de gok autoriteiten echter ook Malta Gaming Authority (MGA) en de Gibraltar Gambling Commission (GGC) die begon met het verlenen van vergunningen aan gerenommeerde online casino’s. Tot op heden hebben de meeste bekende aanbieders dan ook een vergunning van ten minste één van deze twee regelgevende instanties. Zwarte schapen maakten nauwelijks een kans door de vergunningsprocedure, omdat het verkrijgen van een vergunning niet alleen gepaard ging met hoge kosten, maar ook met strenge eisen op het gebied van consumentenbescherming, die er tot op de dag van vandaag voor zorgen dat Verantwoorde gok strategieën worden nageleefd. Bovendien moeten de aanbieders over methoden beschikken om gegevens te beschermen en het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Hoe zijn gereguleerde online markten ontstaan?

Door een echte hausse in online gokken erkenden steeds meer landen de noodzaak en de mogelijkheden van een gereguleerde markt. A pionier was wederom Groot Brittanniëdie in 2005 met de UK Gambling Act kwam, die alle moderne vormen van gokken omvatte en tegelijkertijd de UK Gambling Commission oprichtte. Tot op de dag van vandaag houdt deze regelgevende instantie toezicht op de Britse gokmarkt en verleent zij licenties aan binnen- en buitenlandse online gokaanbieders volgens strikte selectiecriteria. Deze vorm van regulering heeft voor het eerst een markt voor online casino’s gecreëerd die zowel eerlijk als concurrerend is en tegelijkertijd maximale normen voor consumentenbescherming waarborgt. In de daaropvolgende jaren werd Groot-Brittannië een voorbeeld voor andere Europese landen, die ook de Voordelen van een goed functionerende gokmarkt wilde uitbuiten. Zo keerde de blik van de regeringen langzaam weg van de verouderde staatsmonopolies op kansspelen naar moderne regelgeving. Terwijl landen als Zwitserland, Italië of België online gokken slechts gedeeltelijk verbiedenIn Zweden en Spanje – en onlangs nog in Oekraïne en Griekenland – is de markt reeds met succes opengesteld. Naast Holland plant ook Nederland momenteel een liberalisering van de sector. Bij het reguleren van online gokken worden wetgevers echter geconfronteerd met een aantal uitdagingen, aangezien er een spanningsveld bestaat tussen de economische belangen van de aanbieders en de overheden, de natuurlijk gok instinct van de bevolking en de bezorgdheid van de spelers en de consumentenbescherming. Dit proces wordt bemoeilijkt door technische innovaties en de snel veranderende dynamiek van het internet. De discrepanties betekenen dat de mondiale gok markten vandaag de dag vrijwel voortdurend in beweging zijn. De Communicatie tussen industrie en politiek komt steeds dichterbij. Uiteindelijk zijn er twee verschillende benaderingen ontstaan in de omgang met online casino’s: In de eerste plaats legalisatie volgens passende regelgeving of, in de tweede plaats, criminalisatie. Dit laatste wordt vaak in verband gebracht met de Behoud van een staatsmonopolie op gokken in Oostenrijk, Finland en Noorwegen, bijvoorbeeld. Andere landen, zoals Zwitserland, nemen een middenweg: daar mogen buitenlandse online casino’s alleen opereren als partners van binnenlandse casino’s. Onregelmatige providers worden bijvoorbeeld op zwarte lijsten gezet of geblokkeerd.

Hoe is Holland tot regelgeving gekomen?

De Regulering van online gokken in Holland Niets staat het nieuwe staatsverdrag inzake kansspelen in de weg, dat ongeveer 70 bladzijden telt en afgelopen mei door alle 16 federale staten is goedgekeurd – 13 staten waren verplicht. De GlüStV in zijn huidige vorm heeft echter een moeizame weg achter zich. Tot nu toe had Holland ook een monopolie op lotto en sportweddenschappen. De overwegend in de EU gevestigde leveranciers gingen binnen een wettelijke grijze zone. Pogingen om online kansspelen wettelijk te verbieden zijn mislukt, ten eerste vanwege de Europese vrijheid van dienstverrichting en ten tweede omdat de kansspelwetgeving in Holland tot 2008 onder de bevoegdheid van de afzonderlijke deelstaten viel. Sinds 2008 – met de goedkeuring van het eerste staatsverdrag inzake kansspelen, dat voorzag in uniforme federale regelgeving – hebben brancheorganisaties en de EU-Commissie geëist dat Holland gokmarkt in EU-conforme kanalen en ziet af van strenge beperkingen. Zoals uit de huidige ontwikkelingen blijkt, zal het echter nog enige tijd duren voordat deze doorbraak wordt bereikt. Het eerste Staatsverdrag inzake kansspelen van 2008, dat gebaseerd was op Vereisten van het Federaal Grondwettelijk Hof verlopen in 2011. In de aanloop werd de wet herhaaldelijk bekritiseerd, onder meer vanwege discrepanties op het gebied van reclame voor kansspelen: De uitgebreide marketingcampagnes van de staatsaanbieders stonden steeds meer haaks op de vermeende strijd tegen gokverslaving, die door de federale regering werd gebruikt als argument om particuliere gokbedrijven aan banden te leggen. Beschuldigingen van een potentieel hypocriete wetgeving zijn verhoogd. Voorts is het staatsmonopolie op sportweddenschappen (Oddset) op losse schroeven komen te staan door een arrest van het Europees Hof van Justitie (HvJ, arrest C-316/07, v. 08.09.2010). De achtergrond was de Europese vrijheid van dienstverlening. Holland reageerde hierop met hervormingen van het Staatsverdrag inzake kansspelen, die vervolgens weer werden opgenomen in zgn. Wijzigingsverdragen inzake kansspelen (GlüÄndStV) werden uitgevoerd. Van deze wijzigingsverdragen werden er drie aangenomen, maar slechts twee ten uitvoer gelegd. De eerste is in juli 2012 in werking getreden en voorzag al in eerste dereguleringen. Onder hen:

 • Opheffing van het verbod om via internet aan de loterij deel te nemen
 • De toestemming voor reclame voor gokhuizen
 • De invoering van een grensoverschrijdende loterijjackpot
 • De openstelling van de markt voor sportweddenschappen voor particuliere bookmakers (experimenteer clausule)

De experimenter clausule, die voor zeven jaar was vastgesteld, leidde tot leidde opnieuw tot aanzienlijke juridische problemenAanvankelijk zouden 20 particuliere aanbieders van weddenschappen een vergunning krijgen, maar deze vergunningen zijn nooit rechtmatig verleend. De reden waren twee Vonnissen bij de Hessische administratieve rechtbank(Arrest 8 B 1028/15, v. 16.10.2015 en Arrest 8 B 2744/16, v. 29.05.2017), waarbij de gunning werd verboden wegens een gebrek aan transparantie in het selectieproces en wegens schendingen van de Europese vrijheid van dienstverrichting. Bovendien heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ) de bestraffing van buitenlandse aanbieders van weddenschappen op grond van artikel 284 van het wetboek van strafrecht (StGB) verboden totdat in Holland een vergunningsprocedure is ingevoerd die aan de wettelijke voorschriften voldoet. Welke rol speelde Sleeswijk-Holstein? Sleeswijk-Holstein speelt ongetwijfeld een voortrekkersrol met betrekking tot GlüStV: In 2011 was het de enige deelstaat die zich losmaakte van de barrières van het oude Staatsverdrag inzake kansspelen en in 2012 begon met de Vergunningverlening aan exploitanten van gerenommeerde online casino’s. Deze stap was mogelijk omdat Sleeswijk-Holstein het eerste Staatsverdrag inzake kansspelen niet heeft geratificeerd en in plaats daarvan een beroep heeft gedaan op zijn eigen wet om de kansspelen te reorganiseren. Het staatsloterij monopolie bleef in het verdrag, maar een aantal beperkingen op het gebied van reclame en distributie werden opgeheven. Een baanbrekende wijziging maakte het mogelijk dat particuliere online-exploitanten vergunningen voor online casino’s en sportweddenschappen met een looptijd van zes jaar konden verkrijgen. Hoewel Sleeswijk-Holstein in januari 2013 heeft ingestemd met het eerste verdrag tot wijziging van de kansspelen, had de deelstaat het kortstondig alleen had een blijvende invloed op de ontwikkeling. Vele aanbieders hadden intussen vergunningen verkregen, die ook na de toetreding tot het Eerste Amendement van kracht bleven. De licenties van Sleeswijk-Holstein werden verlengd tot eind juni 2021 nadat de deelstaat in juni 2019 een wet met overgangsregels voor online casinospelen had aangenomen. Dit voorbeeld werd op 15 oktober 2020 gevolgd door de andere federale staten. Online casino’s zullen sindsdien niet meer vervolgd op voorwaarde dat zij voldoen aan de nieuwe regels van de Duitse markt.

Waarom zijn de oude staatsverdragen mislukt?

Vanaf dat moment werd de weg naar het reguleren van online casino’s steeds soepeler, maar voor het zover was probeerde Holland een Tweede Staatsverdrag inzake kansspelen die op 16 maart 2017 door de minister-presidenten van de deelstaten is ondertekend en die vanaf januari 2018 van toepassing zou zijn. Dit mislukte echter als gevolg van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen en Sleeswijk-Holstein. De Länder hebben het wetsontwerp verworpen. Als gevolg daarvan, een nu Derde Staatsverdrag inzake kansspelen werd gepresenteerd, dat een herziening was van het eerste Staatsverdrag inzake kansspelen. Daarin werden wijzigingen aangebracht in de clausule inzake mislukte experimenten. De wet is op 1 januari 2020 in werking getreden. Het beperkte aantal vergunningen voor spotweddenschappen werd afgeschaft, waardoor ook de Kritiek van de EU op de oorspronkelijke selectieprocedure werd gedropt. Juridische problemen moesten vanaf dat moment worden vermeden, maar opnieuw rezen er moeilijkheden bij de vergunningverlening. Aangezien naar verluidt niet alle vergunningaanvragers gelijktijdig in kennis zijn gesteld van de hernieuwde mogelijkheid om een vergunning te verkrijgen heeft de administratieve rechtbank van Darmstadt (arrest 3 L 446/20.DA, v. 01.04.2020) de vergunningsprocedure voor in totaal 45 geïnteresseerde aanbieders van sportweddenschappen nietig verklaard. Aanleiding voor de beschikking was de klacht van een Oostenrijkse aanbieder van weddenschappen (Vierklee), wegens vermeend gebrek aan transparantie. Het verzet tegen het besluit van Darmstadt heeft zich nu uitgerekend in diezelfde deelstaat, Hessen, geuit. Hogere voorziening bij de administratieve rechtbank van Kassel een klacht ingediend. Intussen is op initiatief van de gerenommeerde aanbieders van weddenschappen bwin en Tipico een financiële regeling getroffen met de eiser Vierklee. Nadat de Oostenrijker zijn klacht in oktober 2020 had ingetrokken, werden de eerste 15 Duitse weddenschap vergunningen verleend. Tot de licentiehouders behoorden het Gauselmann-merk Cashpoint, Tipico en de Britse Ladbrokes-eigenaar Entain (voorheen GVC Holdings). De Duitse bond voor sportweddenschappen (DSWV), alsmede Regeringsvertegenwoordigers van Sleeswijk-Holstein sprak van een doorbraak.

De ratificatie van het nieuwe Staatsverdrag

Een blik op deze geschiedenis illustreert hoe complex de totstandbrenging van een gereguleerde online gokmarkt kan zijn en met hoeveel punten rekening moet worden gehouden. Intussen hebben de Duitse wetgevers overeenstemming bereikt over een EU-conforme opname van de bloeiende sector geschikt. In mei 2020 werd de GlüStV met succes ter ratificatie voorgelegd aan de Europese Unie in Brussel. Na de goedkeuring heeft Holland het gaspedaal ingetrapt: Nog voor de bekrachtiging door de hoofden van de deelstaten en de deelstaatparlementen de voornoemde overgangsregels zijn in oktober 2020 ingevoerd om de openstelling van de markt te vergemakkelijken. Alle aanbieders die aan de vereisten van een Duitse online casino licentie voldoen, mogen sindsdien op de Duitse markt opereren. Een aantal deelstaat kanselarijen – Noordrijn-Westfalen, Hamburg, Berlijn en Beieren – had om de invoering van de overgangsregeling gevraagd. Van de kant van de industrie waren deze ook te verwachten: De Britten gokgroep Entain (Ladbrokes, bwin, Sportingbet)had zelfs vooraf een corpus van mogelijke overgangsregels aan de Bondsraad voorgelegd. Aangezien er nog veel punten van kritiek zijn, valt nog te bezien of de eindstreep van de regelgeving nu echt is gehaald.