Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn van bijzonder belang voor onze gebruikers. Dit omvat voor ons ook de bescherming van persoonsgegevens, die een van onze belangrijkste onderneming beginselen is. Daarom verwerken wij persoonsgegevens op onze website strikt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en in het bijzonder in overeenstemming met de vereisten van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: DSGVO), die in heel Europa van toepassing is. Hierna willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens door ons in overeenstemming met deze verordening (vergelijk Art. 13 DSGVO). Lees ons privacybeleid zorgvuldig door.

1. Overzicht

De volgende informatie over gegevensbescherming informeert u over de aard en de omvang van de verwerking van zogenoemde persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u kunnen worden toegeschreven of die aan u kunnen worden toegeschreven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Dit omvat informatie zoals uw naam, adres, IP-adres of e-mailadres. Informatie die niet rechtstreeks verband houdt met uw echte identiteit (zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site) valt hier niet onder.

Wat zijn geanonimiseerde gegevens?

Telkens wanneer u de inhoud van onze website raadpleegt, wordt automatisch algemene informatie opgeslagen (bv. aantal en duur van de gebruikers van individuele pagina’s, enz.). Deze gegevens zijn niet persoonlijk, aangezien zij geen betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, d.w.z. dat het voor ons in geen geval mogelijk is de desbetreffende informatie aan een specifieke persoon toe te wijzen. Deze informatie wordt derhalve in anonieme vorm verwerkt. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en wordt door ons aangewend om ons internetaanbod te optimaliseren.

De gegevensverwerking via ons aanbod kan in wezen in twee categorieën worden onderverdeeld:

Voor het doel van het aanbieden van ons aanbod, namelijk voor de exploitatie van ons platform, worden alle daarvoor vereiste gegevens door onlinecasinosdeutschland.com verwerkt. Zo kunnen wij garanderen dat wij onze bezoekers de best mogelijke service bieden. Indien derden, bijv. partnersites, aanbieders van online spellen, onderaannemers, enz. bij de terbeschikkingstelling betrokken zijn, worden uw gegevens aan hen doorgegeven, voor zover dat in elk afzonderlijk geval noodzakelijk is.
Wanneer u de website bezoekt, wordt verschillende informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Dit kan ook betrekking hebben op persoonsgegevens. De aldus verzamelde informatie wordt onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat.
Overeenkomstig de bepalingen van de GDPR heeft u verschillende rechten die u tegen ons kunt doen gelden. Daartoe behoort het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking, in het bijzonder gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De optie om bezwaar te maken is gemarkeerd in de afdruk. Als u vragen hebt over onze informatie inzake gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens hieronder.

In beginsel verwerken wij persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke opslag- en bewaarplichten of totdat het desbetreffende doel ophoudt te bestaan of wanneer verwerking niet langer noodzakelijk is.

Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgrondslag en legitieme belangen die door onlinecasinosdeutschland.com of een derde partij worden nagestreefd, evenals categorieën ontvangers

3 Onze website oproepen

Wanneer u onze website bezoekt, zendt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Daar hebben wij geen invloed op. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

het IP-adres van het apparaat met internetverbinding dat de aanvraag indient,
de datum en het tijdstip van toegang,
de website van waaruit toegang werd verkregen (referrer URL),
uw eigen campagne ID,
de door u gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer met internetaansluiting, alsmede de naam van uw toegangsprovider.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Op dit punt willen wij erop wijzen dat wij uit de verzamelde gegevens geen conclusies over uw identiteit kunnen of zullen trekken.

Het IP-adres van uw eindapparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw,
Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem, alsmede
andere administratieve doeleinden.
De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de desbetreffende sessie en automatisch gewist wanneer de browser wordt gesloten. Verder maken wij voor onze website gebruik van zogenaamde cookies, tracking tools en een CRM-systeem. De precieze procedures en het gebruik van uw gegevens voor dit doel worden hieronder nader toegelicht.

YouTube-integraties
Op onze websites bieden wij u een breed scala aan informatie over kansspelen. Naast teksten en foto’s bieden wij ook informatieve video’s aan, bijvoorbeeld in onze blogberichten. Voor dit doel, gebruiken wij op basis van Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO integraties van Youtube, een dienst van Youtube LLC. 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066. USA (hierna: “Youtube”). Hiervoor plaatsen wij een Youtube-cookie wanneer u de betreffende pagina bezoekt, waarmee een verbinding met de servers van Youtube tot stand wordt gebracht. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites, zoals

 • Browsertype/versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
 • tijd van de serveraanvraag of
 • Bezochte website of subpagina
  worden doorgestuurd naar een Youtube server in de USA en daar opgeslagen. De verwerking om onze websites te verbeteren door de inhoud te verrijken en aan te vullen met informatieve video’s wordt beschouwd als ons rechtmatig belang. U kunt de installatie van de cookie op voorhand verhinderen door een overeenkomstige instelling van de browser software of bezwaar maken tegen deze verwerking door cookies te verwijderen via uw browserinstellingen of door de overeenkomstige instellingen in het gegevensbescherming centrum te wijzigen. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Youtube en Google, over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in het beleid van Youtube inzake gegevensbescherming.

Cookies – Algemene informatie

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Ons belang bij het optimaliseren van onze website moet worden beschouwd als legitiem in de zin van voornoemde verordening. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken.

Session Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De opslagperiode van cookies hangt af van het doel ervan en is niet voor iedereen hetzelfde

Google Analytics

Voor de vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisatie van onze websites maken wij gebruik van de analysedienst Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: “Google”) op basis van Art. 6 (1) f) DSGVO. In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • Browsertype/versie,
 • apparaat naam,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • trefwoorden/specifieke zoekopdracht,
 • dienstverlener,
 • hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),

tijd van het serviceverzoek, worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen met het oog op marktonderzoek en de vormgeving van deze internetpagina’s in overeenstemming met de vereisten. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP-masking). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door de installatie van cookies te verhinderen via een overeenkomstige instelling van de browser software; wij wijzen er echter op dat in dit geval niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt door deze browser add-on te downloaden en te installeren. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics is te vinden op de website van Google Analytics.

Gegevensbeveiliging

Alle door u persoonlijk verzonden gegevens, met inbegrip van uw betalingsgegevens, worden overgedragen met behulp van de algemeen aanvaarde en beveiligde standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard die ook wordt gebruikt bij bijvoorbeeld online bankieren. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de s achter http (d.w.z. https://…) in de adresbalk van uw browser of aan het slot symbool in het onderste gedeelte van uw browser.Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden.