Vanaf 2022 zullen in Nederland strengere wetten gelden voor speelautomaten in cafés en speelhallen. De uitbetalingsratio, het maximumbedrag van de winsten en het toegestane aantal automaten zijn de inhoud van het nieuwe staatsverdrag inzake kansspelen. Vandaag de dag moeten cafés en (online) speelhallen aan meer eisen voldoen en zijn beperkter door de vele regels. Voor een beter overzicht hebben wij de belangrijkste wetten inzake speelautomaten in de volgende paragrafen samengevat.

Speelvelden van online fruitautomaten, naast de hamer van een rechter en een weegschaal.

Uitbetalingsratio volgens de speelautomatenwet 2022

Sinds 1 juli 2021 is het nieuwe staatsverdrag inzake kansspelen van toepassing op elke legale aanbieder van kansspelen in Nederland. De bijbehorende nieuwe kansspelverordening brengt strengere regelgeving met zich mee, die met name gericht is op het welzijn van de spelers. A essentiële verandering is de belastinggerelateerde verlaging van de uitbetalingsratio.

Uitbetalingsratio’s in online casino’s met licentie

Laten we eerst beginnen met de gevolgen voor online casino’s met een Duitse gokvergunning:

De nieuwe Gokwet komt met enkele beperkingen en nieuwe verplichtingen. Met name spelers in onlinespeelhallen moeten beter worden beschermd tegen fraude en oplichting. Er moet ook duidelijker worden gewezen op de gevaren van gokverslaving en in een noodsituatie moet het casino de nodige hulp kunnen bieden.

Een beproefde tactiek om ongecontroleerd gokken te voorkomen is de invoering van een casinotaks voor spelers. Gokautomatenweddenschappen moeten sinds de zomer van 2021 worden belast. Maar de uitvoering blijkt moeilijk. En zo is overeengekomen om niet elke inzet op een gokautomaat te belasten, maar een alomvattende belastingheffing op alle online casinomachines om uit te voeren.

Voor het behoud van een winstgevend bedrijfsmodel, deels de de gemiddelde uitbetalingsratio’s werden teruggebracht van 96% tot 90%.. Uit protest en onenigheid hebben sommige fabrikanten hun speelautomaten uit het aanbod van de onlinecasino’s teruggetrokken.

Uitbetalingsratio’s in conventionele speelhallen

Sinds de eerste kansspelverordening in 2005 zijn de uitbetalingsratio’s in speelhallen en de

gastronomische sector, zijn belastingen geheven op de bruto-inkomsten. En niet te weinig. Vooral in vergelijking met virtuele casino’s valt het op dat de belasting in conventionele gokhuizen is veel hoger dan online.

Iedereen die gokautomaten speelt om winst te maken bij een online gokaanbieder kan een uitbetalingspercentage van 96% in casino’s met een EU-gokvergunning. kan verwachten. Als u echter een conventioneel gokhuis of café bezoekt om op een slot te spelen, moet u rekenen op een RTP (Return to Player) van slechts 80% of minder. Daarnaast zijn er kosten zoals entreegelden, brandstof, parkeren, drankjes en meer.

Bovengrens voor winst en verlies op speelautomaten

De hier vermelde limieten De wetten zijn alleen van toepassing op speelautomaten in gokinrichtingen en restaurants in Nederland. Voor onlinecasino’s is de kansspelverordening veel soepeler:

Maximum winst: De maximaal toegestane winst op een machine is €400 per uur.

Maximaal verlies: Per uur mag het verlies bij een verkoopautomaat niet meer dan 60 euro bedragen.

Als er drie uur voorbij zijn, moet het gokvermaak van rechtswege worden onderbroken en worden de speelautomaten op nul gezet. Bovendien geldt volgens het nieuwe Staatsverdrag inzake kansspelen het volgende in cafés en restaurants mogen slechts twee in plaats van drie speelautomaten worden geïnstalleerd.

Welke veranderingen brengen de nieuwe wetten op speelautomaten met zich mee?

Speelautomaten in cafés en speelhallen moeten behalve aan de maximaal toegestane winsten en verliezen per uur nog aan andere eisen voldoen. De volgende informatie zal u een beter overzicht geven van de nieuwe wetten en wijzigingen die van kracht zijn geworden, om spelers beter te beschermen tegen gokverslaving.

De kwestie van transparantie: Het is belangrijk dat kansspelen eerlijk zijn en dat speelautomaten voldoende transparantie bieden. Bijgevolg mogen alleen kansspelautomaten worden opgesteld waarop een uitbetalingstabel wordt weergegeven.

Verkoopautomaten audit: De nieuwe verordening bepaalt dat speelautomaten om de twee jaar door onafhankelijke deskundigen moeten worden gecontroleerd. Het doel is vast te stellen of de exploitant fraude pleegt met gokautomaten door de toevalsgeneratoren opzettelijk te manipuleren, dan wel of de resultaten van de spelen werkelijk willekeurig zijn.

Gelijke kansen om te winnen: Elke speler moet een gelijke kans hebben om te winnen bij een gokkastspel. Op algoritmen gebaseerde controle van de winstkansen om gokkers te motiveren te blijven spelen, is illegaal.

Noodzaak van documentatie: Alle inzetten die tijdens het spelen op speelautomaten worden gedaan, moeten met cijfers worden gestaafd. Alle winsten en verliezen die

zijn ontstaan als gevolg van het gokken op een gokautomaat moet ook worden vermeld.

Advertenties in euro: Inzetten en winsten op de automaten mogen alleen in euro’s en centen worden weergegeven. Op die manier heeft de speler een beter overzicht van wat er in het spel gebeurt. Bovendien moet alles worden voorkomen wat in het kader van een kansspel puntspelen zonder directe grenzen mogelijk kan maken.

Autoplay verbod: In Nederland zijn speelautomaten met autoplay verboden. De exploitanten zijn verplicht ervoor te zorgen dat elke ter beschikking gestelde machine niet langer een dergelijke functie heeft. Aangezien een speler na 60 minuten spelen toch al een pauze van 5 minuten moet nemen, wordt het spelverloop toch al onderbroken.

Pauze na drie uur: Met het oog op een betere bescherming van de speler moet een machine na 120 minuten volledig worden gereset. Daarna worden de geldopslagplaatsen geleegd en pas na een pauze van 15 minuten mogen de automaten weer voor het spel worden vrijgegeven.

Al deze maatregelen die van kracht zijn geworden, gelden voor alle provincies. Dit zijn de huidige versie van de Wet op de Kansspelen. De nieuwe wet heeft betrekking op cafés en gokhuizen, maar ook op aanbieders van onlinecasino’s en sportweddenschappen.

Regelgeving voor online gokken 2022

Onder de vele nieuwe wetten is er een die duidelijk aangeeft dat de de maandelijkse limiet van het deposito mag niet hoger zijn dan 1.000 euro.. Al na de registratie kunnen spelers hun inzetlimiet instellen. De wetten bepalen ook dat casinospelers de ingestelde limiet opnieuw mogen veranderen, op voorwaarde dat de maximumlimiet niet wordt overschreden.

Het casino Inzetlimiet per ronde is €1. Voor high rollers is zo’n beperking niet echt aantrekkelijk, terwijl casual spelers die meestal kleinere bedragen inzetten, heel goed kunnen leven met deze gokkastwet. Toch bestaat het risico dat mensen die graag voor grote winsten spelen, op zoek gaan naar alternatieven die misschien niet altijd even betrouwbaar zijn.

Bovendien Regelgeving omzeild door grijze gebieden kan worden omzeild. Bovendien neemt de kans toe dat spelers op zoek gaan naar online casino’s zonder Duitse vergunning en daardoor meer blootgesteld zijn aan het gevaar van ongecontroleerd gokken dan hier in Nederland het geval zou zijn.

Waar mogen speelautomaten worden geplaatst?

Iedereen die overweegt speelautomaten voor zakelijke doeleinden aan te schaffen, moet zich ervan bewust zijn dat, krachtens de nieuwe regelgeving speelautomaten mogen alleen op bepaalde plaatsen worden geplaatst. De wet bepaalt dat alleen gokhuizen, restaurants, logiesverstrekkende bedrijven en legale wedkantoren met een vergunning geschikt zijn als locaties voor speelautomaten.

De installatie van speelautomaten op markten is verboden. en soortgelijke plaatsen. Het is ook verboden gokautomaten te plaatsen in cafés, bars en cafés, en in omgevingen waar jongeren aanwezig zijn.

Hoeveel speelautomaten mogen exploitanten plaatsen?

Niet alleen de plaats waar een speelautomaat mag worden opgesteld is bij wet bepaald, maar ook het aantal machines dat zich op de toegestane plaats mag bevindenis contractueel geregeld. Als er in een café 20 gokautomaten staan, is dat net zo verdacht als een e-mail met een onbekende afzender of cookies van derden.

Krachtens de Wet op de speelautomaten in restaurants mogen restauranthouders maximaal twee automaten plaatsen. A Een gokhuis mag maximaal 12 speelautomaten aanbieden.. Bovendien mag er maximaal één kansspelautomaat per 12 m² winkelruimte staan. Speelautomatenhallen waar ook drank met alcohol wordt geschonken, mogen niet meer dan drie speelautomaten hebben.

Conclusie – Wetgeving inzake speelautomaten moet spelers beter beschermen

Zeker! Veel exploitanten zien het nieuwe staatsverdrag inzake kansspelen als een beperking. Iedereen wil zelf bepalen waar en hoeveel speelautomaten er in zijn eigen kroeg of gokhuis staan opgesteld. Maar de bedoeling achter de nieuwe verordeningen is de Zorg voor de best mogelijke bescherming van de spelers en het verminderen van gevaren zoals gokverslaving, financieel bankroet of fraude. En dus, zelfs als het pijn doet, moeten alle betrokken partijen een compromis sluiten.

FAQ – veelgestelde vragen en antwoorden

In dit korte gedeelte willen wij u het volgende meegeven al uw dringende vragen te beantwoorden en alle misverstanden uit de weg ruimen. Leer meer over de nieuwe wet op de speelautomaten en wat de gedachte erachter is.

⚖️ Waarom werd het staatsverdrag inzake kansspelen ingevoerd?

Het hoofddoel van de nieuwe gokverordening is spelers afdoende te beschermen tegen ongecontroleerd gokgedrag. Bovendien de gokmarkt in Nederland moet beter gereguleerd worden.

🧐 Wat is het voordeel van de nieuwe gokkastwetten?

Dankzij de nieuwe gokreglementering, is de het gedrag van de operatoren beter te controleren en in geval van overtredingen kan de staat sneller en doeltreffender optreden. Dit leidt ertoe dat in Nederland minder gevallen van fraude, belastingontduiking of gokverslaving worden gemeld.

🤔 Worden de nieuwe wetten op speelautomaten ook genegeerd?

Een opduikend probleem met de nieuwe gokautomatenwetten is de dubbelzinnigheid van sommige artikelen. De juridische grijze gebieden kunnen ertoe leiden dat Wetten worden gewoon omzeild.

❓ Wie mag volgens de nieuwe wet inzake speelautomaten verkoopautomaten plaatsen?

Niet alleen de toegestane locatie en het maximaal toegestane aantal speelautomaten werden geherdefinieerd in het Staatsverdrag inzake kansspelen. De nieuwe wet inzake speelautomaten bepaalt ook aan wie de terbeschikkingstelling van speelautomaten wordt toegekend.

Is er een winst- en verliesplafond in speelhallen?

Ja, die is er inderdaad. De maximaal toegestane winst in cafés en speelhuizen is 400 euro per uur. De verlieslimiet binnen een uur is €60. Dit is bedoeld om het gokgedrag beter onder controle te krijgen.